Proszę o przejście następujących kroków w celu pobrania aplikacji na pulpit.

iPhone/iPad/iPod:

  • Wciśnij ‘+’ (patrz rys. po prawej stronie)
  • Wciśnij ‘Dodaj do ekranu początkowego’
  • Wciśnij ‘Dodaj’

Android:

  • Wciśnij ‘ustawienia’ (patrz rys. po prawej stronie)
  • Wciśnij ‘dodaj do zakładek’
  • Wciśnij ‘Dodaj do : pulpit główny’

Procedura może się różnić w zależności od urządzenia.