Jak stosować kleje:

Loctite 638

1. PRZYGOTOWANIE

Czyszczenie

  • Pozostałości starego kleju mocującego usuwaj za pomocą Loctite 7200.
  • Przed nałożeniem kleju zaleca się odtłuszczenie i oczyszczenie powierzchni za pomocą środka czyszczącego Loctite 7063.
  • W przypadku szczelin większych niż 0,5 mm lub zużytych wałów, gniazd łożyska lub rowków wpustowych stosuj tworzywa Loctite z wypełniaczem metalowym.

Aktywacja
Jeżeli proces utwardzania zachodzi zbyt wolno ze względu na metale pasywne lub niskie temperatury (poniżej 5°C) zaleca się użycie aktywatora Loctite 7240 lub Loctite 7649 (patrz prędkość utwardzania a użycie aktywatora w Karcie Danych Technicznych produktu).

2. ZASTOSOWANIE

W przypadku pasowania suwliwego stosuj
Nałóż klej na obydwa łączone elementy i w trakcie montażu stosuj ruch obrotowy dla równomiernego rozprowadzenia produktu.

W przypadku pasowania skurczowego
Nałóż klej na wałek, rozgrzej element zewnętrzny, tak aby uzyskać szczelinę umożlwiającą prosty montaż. Jeżeli masz pytania dotyczące doboru produktów skontaktuj się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkla.

Sprzęt
Zalecany sprzęt dozujący: IDH 608966 lub IDH 88631

3. DEMONTAŻ

  • Zastosuj punktowe podgrzewanie do około 250 °C i zdemontuj części kiedy są jeszcze gorące.
  • Do części skorodowanych lub zatartych stosuj Loctite 8040 Freeze & Release (zamróź i rozłącz).